~ อุปกรณ์ดักกลิ่นและแมลงจากท่อระบายน้ำในห้องน้ำ ~

   

ตรวจสอบด้วยการทดลอง

 

 

 

 

 

 

ทดลองการปิดกั้นกลิ่นอย่างสนิท

 

 

 

ทดลองการระบายน้ำอย่างราบรื่น

 

 

 

ทดลองการปิดกั้นทางขึ้นของแมลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดลองการปิดกั้นทางขึ้นของแมลง

 

 

 

ทดลองการระบายน้ำอย่างราบรื่น

 

 

 

ทดลองการต้านแรงดันน้ำผุดท่อ

 

 

     Copyright ⓒ GOSTOP. All Right Reserved.

   02-074-7661 , 086-145-0778

 E-mail : sales@gostopsmell.com